παρακελευομένας

παρακελευομένας
παρακελευομένᾱς , παρακελεύομαι
recommend
pres part mp fem acc pl
παρακελευομένᾱς , παρακελεύομαι
recommend
pres part mp fem gen sg (doric aeolic)
παρακελευομένᾱς , παρακελεύομαι
recommend
pres part mp fem acc pl
παρακελευομένᾱς , παρακελεύομαι
recommend
pres part mp fem gen sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”